Από άλλες υφαντικές ύλες / Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα.