Άλλη, στην οποία οποιαδήποτε διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι 15 cm και άνω.

  • - - - 4403251000 80: Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως
  • - - - 4403259000 80: Άλλη