Άλλοι / Άλλα / Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304.

  • - - - - - - 0302893910 80: Του είδους Sebastes mentella
  • - - - - - - 0302893990 80: Άλλα