Άλλοι / Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι.

Magyar 1

  • - - - - 8483102910 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8483102990 80: Άλλοι