Άλλοι / Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες.

Deutsch 15 Español 2 Italiano 1 Polski 3 Slovenčina 2

  • - - - - - - 7306307780 80: Σωλήνες κάθε είδους
  • - - - - - - 7306307790 80: Άλλα