Άλλοι / Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LED).

Čeština 9 Deutsch 9 Français 6 Nederlands 7 Polski 1

  • - - - - 8531209510 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8531209590 80: Άλλοι