Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών.

Deutsch 10

  • - - 9026102100 10: Ηλεκτρονικά
  • - - - 9026102100 80: Μετρητές παροχής
  • - - - 9026102900 80: Άλλα
  • - - 9026108100 10: Άλλα
  • - - - 9026108100 80: Μετρητές παροχής
  • - - - 9026108900 80: Άλλα