Που αποτελούν ένα μόνο σώμα / Που έχουν σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε παράθυρο, τοίχο, οροφή ή δάπεδο και που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή είναι του τύπου "split-system" (διαιρούμενα συστήματα).

Deutsch 9 Italiano 1 Nederlands 4

  • - - - 8415101010 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - 8415101090 80: Άλλα