Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A.

Deutsch 6 Français 2 Slovenčina 3

  • - - - - 8536411010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8536411020 80: Φωτοηλεκτρικός ηλεκτρονόμος (αποκαλούμενος φωτοβολταϊκό ρελέ) που αποτελείται από μία δίοδο εκπομπής φωτός GaAIAs, ένα γαλβανικά διαχωρισμένο κύκλωμα δέκτη με φωτοβολταϊκή γεννήτρια και ένα MOSFET ισχύος (ως διακόπτη εκκίνησης), εντός περιβλήματος με συνδέσεις, για τάση 60 βολτ ή μικρότερη και ένταση ρεύματος 2 αμπέρ ή μικρότερη
  • - - - - 8536411090 80: Άλλοι