Σε κόκκους στρογγυλούς / Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο.

  • - - - - - 1006304210 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg
  • - - - - - 1006304220 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που θπερβαίνει τα 5 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 kg
  • - - - - - 1006304290 80: Άλλο