Άλλα / Κατεψυγμένα / Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

Deutsch 1

  • - - - - 0307439921 10: Todarodes pacificus
  • - - - - - 0307439921 80: Σώματα (Σώμα του κεφαλόποδου ή καλαμαριού, χωρίς κεφάλι και χωρίς πλοκάμια), με το δέρμα και τα πτερύγια, για μεταποίηση
  • - - - - - 0307439929 80: Είτε ολόκληρα, είτε μόνο τα πλοκάμια και τα πτερύγια, που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - 0307439931 80: Άλλα
  • - - - - 0307439990 80: Άλλα