Άλλα / Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών.

  • - - - 0712909010 80: Ξερό σκόρδο και Allium ampeloprasum και μείγματα ξερών λαχανικών τα οποία περιέχουν σκόρδο ή/και Allium ampeloprasum
  • - - - 0712909050 80: Ελιές
  • - - - 0712909090 80: Άλλα