Άλλες / Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη.

  • - - - 2912490010 80: 3-Φαινοξυβενζαλδεϋδη (CAS RN 39515-51-0)
  • - - - 2912490020 80: 4-Υδροξυβενζαλδεΰδη (CAS RN 123-08-0)
  • - - - 2912490030 80: Σαλικυλική αλδεΰδη (CAS RN 90-02-8)
  • - - - 2912490040 80: 3-Υδροξυ-π-ανισαλδεΰδη (CAS RN 621-59-0)
  • - - - 2912490090 80: Άλλες