Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί.

  • - - - 7216611000 80: Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σωλήνα
  • - - - 7216619000 80: Άλλα