Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ.

  • - - 1205101000 80: Που προορίζονται για σπορά
  • - - 1205109000 80: Άλλα