Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm.

Nederlands 1

  • - - - 7219321000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
  • - - - 7219329000 80: Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο