Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW.

Polski 3

  • - - - - - 8408908110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 8408908190 80: Άλλοι