Ανορθωτές / Μετατροπείς ρεύματος στατικοί.

  • - - - - - 8504408210 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 8504408220 80: Ανορθωτής ηλεκτρικής ισχύος, μέγιστης χωρητικότητας 1 kVA, για χρήση στην κατασκευή συσκευών της διάκρισης 8509 80 και της κλάσης 8510
  • - - - - - 8504408230 80: Πίνακες τροφοδοτικού ισχύος για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων που υπάγονται στις κλάσεις 8521 και 8528
  • - - - - - 8504408240 80: Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, εφοδιασμένη με κύκλωμα ανόρθωσης με γέφυρα και άλλα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία - με δύο συνδετήρες εξόδου - με δύο συνδετήρες εισόδου που είναι διαθέσιμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν παραλλήλω - με ικανότητα μεταγωγής μεταξύ των θέσεων λειτουργίας "φωτεινό" και "αμυδρό" - με τάση εισόδου 40 V (+ 25 % -15 %) ή 42 V (+ 25 % -15 %) στη θέση λειτουργίας "φωτεινό" και 30 V (± 4 V) στη θέση λειτουργίας "αμυδρό" ή - με τάση εισόδου 230 V (+20 % -15 %) στη θέση λειτουργίας "φωτεινό" και 160 V (± 15 %) στη θέση λειτουργίας "αμυδρό" ή - με τάση εισόδου 120 V (15 % -35 %) στη θέση λειτουργίας "φωτεινό" και 60 V (± 20 %) στη θέση λειτουργίας "αμυδρό" - με ρεύμα εισόδου που φθάνει στο 80 % της ονομαστικής του τιμής εντός 20 ms - με συχνότητα εισόδου 45 Hzή περισσότερο, όχι όμως άνω των 65 Hz, για τις τάσεις 42 V και 230 V, και 45 - 70 Hz για την τάση 120 V - με μέγιστη υπερύψωση ρεύματος εισροής 250 % του ρεύματος εισόδου - με μέγιστη διάρκεια της υπερύψωσης του ρεύματος εισροής 100ms - με βύθιση ρεύματος εισόδου όχι κάτω του 50 % του ρεύματος εισόδου - με μέγιστη διάρκεια της βύθισης του ρεύματος εισροής 20ms - με δυνατότητα προρρύθμισης του ρεύματος εξόδου - με ρεύμα εξόδου που φθάνει στο 90 % της προρρυθμισμένης ονομαστικής του τιμής εντός 50 ms - με μηδενισμό του ρεύματος εξόδου εντός 30 msαπό τη διακοπή της τάσης εισόδου - με καθορισμένη κατάσταση αστοχίας σε περίπτωση απουσίας φορτίου ή υπερβολικά υψηλού φορτίου (λειτουργία τέλους του κύκλου ζωής)
  • - - - - - 8504408250 80: Ηλεκτρικός ανορθωτής: - με τάση εναλασσόμενου ρεύματος εισόδου 100-240 V σε συχνότητα 50-60 Hz, - με δύο τάσεις συνεχούς ρεύματος εξόδου 9 V έως και 12 V, και 396 V έως και 420 V, - με καλώδια εξόδου χωρίς βύσματα, και - εντός πλαστικού περιβλήματος διαστάσεων 110 mm (±0,5 mm) x 60 mm (±0,5 mm) x 38 mm (±1 mm) για χρήση στην κατασκευή προϊόντων τεχνολογίας IPL (έντονου παλμικού φωτός)
  • - - - - - 8504408290 80: Άλλα