Άλλα / Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά.

Français 1

  • - - 4816900010 80: Ελαφρύ θερμικό χαρτί μέγιστου βάρους 65 gr/m 2· σε κυλίνδρους πλάτους τουλάχιστον 20 cm, με βάρος ρόλου (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού) τουλάχιστον 50 kg και με διάμετρο ρόλου (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού) τουλάχιστον 40 cm («τεράστιοι ρόλοι»)· με ή χωρίς επιχρίσματα βάσης στη μία ή και στις δύο όψεις· που επικαλύπτεται από θερμοευαίσθητη ουσία στη μία ή και στις δύο όψεις· και με ή χωρίς επιχρίσματα κορυφής
  • - - 4816900090 80: Άλλα