Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα.

  • - - - 7202411000 80: Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % αλλά όχι περισσότερο από 6 % άνθρακα
  • - - - 7202419000 80: Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6 % άνθρακα