Από αργίλιο αμιγές / Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm.

  • - - - 7606910010 80: Πλάκες που φέρουν ορισμένο αριθμό κατασκευής και προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 7606910090 80: Άλλα