Από χάλυβα εργαλείων / Άλλες ράβδοι.

Deutsch 1

  • - - - 7228602010 80: Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
  • - - - 7228602090 80: Άλλες