Από ελάτη (Abies spp.) και ερυθρελάτη (Picea spp.), άλλη.

  • - - - 4403240010 80: Εξαγόμενα από τη Ρωσική Ομοσπονδία βάσει του κανονισμού της Επιτροπής αριθ. 498/2012
  • - - - 4403240090 80: Άλλη