Από κράματα αργιλίου / Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm.

Deutsch 2 Français 1