Με πλάτος μέχρι 30 cm / Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα).

  • - - - 7019510011 10: υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας, με μέγεθος κυψελίδας μεγαλύτερο από 1,8 mm, τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος, και βάρος μεγαλύτερο από 35 g/m², εξαιρουμένων των δίσκων από γυάλινες ίνες
  • - - - - 7019510011 80: Αποστελλόμενα από την Μαλαισία
  • - - - - 7019510012 80: Αποστελλόμενα από την Ταϊβάν
  • - - - - 7019510013 80: Αποστελλόμενα από την Ταϊλάνδη
  • - - - - 7019510014 80: Αποστελλόμενα από την Ινδία
  • - - - - 7019510015 80: Αποστελλόμενα από την Ινδονησία
  • - - - - 7019510019 80 (0/1) : Άλλα
  • - - - 7019510090 80: Άλλα