Από νήματα διαφόρων χρωμάτων / Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 g/m$2.

  • - - 5514301000 80: Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης
  • - - 5514303000 80: Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
  • - - 5514305000 80: Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα
  • - - 5514309000 80: Άλλα υφάσματα