Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής.

  • - - 7228102000 80: Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση· που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
  • - - 7228105000 80: Σφυρηλατημένες
  • - - 7228109000 80: Άλλες