Από άλλες υφαντικές ύλες / Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας.

  • - - - 6302392000 80: Από λινάρι ή ραμί
  • - - - 6302399000 80: Άλλα