Άλλα / Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Deutsch 7 English 1 Français 7

  • - - - 9025192000 80: Ηλεκτρονικά
  • - - - 9025198000 80 (2/0) : Άλλα