ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ.

 • 7601000000 80 (2/0) : Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή
 • 7602000000 80 (4/0) : Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου
 • 7603000000 80 (2/0) : Σκόνες και ψήγματα αργιλίου
 • 7604000000 80 (4/0) : Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο
 • 7605000000 80 (6/0) : Σύρματα από αργίλιο
 • 7606000000 80 (6/0) : Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2|mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2|mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)
 • 7608000000 80 (2/0) : Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο
 • 7609000000 80 (3/0) : Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο
 • 7610000000 80 (2/0) : Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης|9406. Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές
 • 7611000000 80: Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρικότητα που υπερβαίνει τα 300|l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση
 • 7612000000 80 (2/0) : Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300|l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση
 • 7613000000 80 (3/0) : Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια
 • 7614000000 80 (2/0) : Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία
 • 7615000000 80 (2/0) : Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο
 • 7616000000 80 (4/0) : Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο