Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 %.

Deutsch 1

  • - - - - 2710201910 80: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,2 %
  • - - - - 2710201990 80: Άλλα