Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg.

  • - - - - 6201129010 80: Παρκάς
  • - - - - 6201129090 80: Άλλα