Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου.

  • - - 3904501000 80: Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου με μορφή διογκουμένων σφαιρών με διάμετρο 4 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 μικρόμετρα
  • - - 3904509000 80 (4/0) : Άλλα