Βλαστοί από μπαμπού / Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 2005910010 80: Φύτρα μπαμπού, με τη μορφήπαρασκευασμάτων ήδιατηρημένα , σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο άνω των 5 χλγρ
  • - - - 2005910090 80: Άλλα