Που προορίζονται για σφαγή / Άλλα.

  • - - - - - - - 0102295110 80: Που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια, βάρους όχι κατώτερου των 320 kg αλλά όχι ανώτερου των 470 kg
  • - - - - - - - 0102295190 80: Άλλες