Φθόριο. Βρώμιο / Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο.

  • - - 2801301000 80: Φθόριο
  • - - 2801309000 80: Βρώμιο