Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα.

 • - - - - - 0206299110 10: Εκλεκτής ποιότητας
 • - - - - - - 0206299110 80: Ολόκληρα διαφράγματα
 • - - - - - - 0206299120 80: Άλλα
 • - - - - - 0206299131 10: Άλλα
 • - - - - - - 0206299131 20: Ολόκληρα διαφράγματα
 • - - - - - - - 0206299131 80: βίσωνα
 • - - - - - - - 0206299132 10: Άλλα
 • - - - - - - - - 0206299132 20: Που προορίζονται για μεταποίηση
 • - - - - - - - - - 0206299132 80: Για την παραγωγή προϊόντων που υπάγονται στις διακρίσεις 1602 10, 1602 50 31 ή 1602 50 95, τα οποία περιέχουν μόνο κρέας βοοειδών, με αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης που δεν υπερβαίνει το 0,45 και περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 20% άπαχο κρέας (εκτός από τα παραπροϊόντα σφαγείων και τα λίπη), το δε κρέας και η πηκτή αποτελούν τουλάχιστον το 85% του συνολικού καθαρού βάρους. Τα προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία, για να εξασφαλίζεται η πήξη των πρωτεϊνών κρέατος σε όλο το προϊόν και στο οποίο άρα δεν εμφανίζονται ίχνη ροζέ υγρού στην κομμμένη πλευρά, όταν το προϊόν κόβεται κατά μήκος γραμμής που διέρχεται από το πιο παχύ σημείο του (προϊόντα-Α)
 • - - - - - - - - - 0206299134 80: Που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων άλλων από αυτών που υπάγονται στις διακρίσεις ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 και 1602 90 61 (προϊόντα-Β)
 • - - - - - - - - - 0206299136 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 0206299139 80: Άλλα
 • - - - - - - 0206299140 10: Άλλα
 • - - - - - - - 0206299140 80: βίσωνα
 • - - - - - - - 0206299150 10: Άλλα
 • - - - - - - - - 0206299150 20: Που προορίζονται για μεταποίηση
 • - - - - - - - - - 0206299150 80: Για την παραγωγή προϊόντων που υπάγονται στις διακρίσεις 1602 10, 1602 50 31 ή 1602 50 95, τα οποία περιέχουν μόνο κρέας βοοειδών, με αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης που δεν υπερβαίνει το 0,45 και περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 20% άπαχο κρέας (εκτός από τα παραπροϊόντα σφαγείων και τα λίπη), το δε κρέας και η πηκτή αποτελούν τουλάχιστον το 85% του συνολικού καθαρού βάρους. Τα προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία, για να εξασφαλίζεται η πήξη των πρωτεϊνών κρέατος σε όλο το προϊόν και στο οποίο άρα δεν εμφανίζονται ίχνη ροζέ υγρού στην κομμμένη πλευρά, όταν το προϊόν κόβεται κατά μήκος γραμμής που διέρχεται από το πιο παχύ σημείο του (προϊόντα-Α)
 • - - - - - - - - - 0206299160 80: Που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων άλλων από αυτών που υπάγονται στις διακρίσεις ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 και 1602 90 61 (προϊόντα-Β)
 • - - - - - - - - - 0206299170 80: Άλλα
 • - - - - - - - - 0206299199 80: Άλλα