Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα.

* Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τον τίτλο II στοιχείο ΣΤ των προκαταρκτικών διατάξεων.

  • - - 5911200020 80: Από μετάξι
  • - - 5911200090 80: Από άλλες υφαντικές ύλες