Εργαλεία για την τόρνευση / Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης.

  • - - 8207801100 10: Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος
  • - - - 8207801100 80: Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις
  • - - - 8207801900 80: Από άλλες ύλες
  • - - 8207809000 80: Άλλα