Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ, ΑΝΑΜΕΙΓΜΕΝΑ…

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ, ΑΝΑΜΕΙΓΜΕΝΑ (ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ), ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΔΙΑ ΦΥΤΙΚΑ