Άλλα / Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα.

Čeština 3 Deutsch 2 Español 1 Italiano 1

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - - 2007109920 80: πάστα σύκου
  • - - - - 2007109930 80: πάστα φιστίκι
  • - - - - 2007109940 80: πάστα φουντουκιού
  • - - - - 2007109995 80 (0/4) : Άλλα