Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους.

  • - - - - 8487905110 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8487905190 80: Άλλα