Που δεν υπερβαίνει τα 100 V.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - - - - 8539219810 80: Για φωτισμό, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - 8539219890 80: Άλλοι