Διάτρητο / Άλλα / Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα.

Deutsch 1 Nederlands 1

  • - - - 7208902010 80: Aπό μη κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από πυριτιούχο χάλυβα, πάχους που υπερβαίνει τα 10 mm ή πάχους 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm και πλάτους 2 050 mm ή περισσότερο
  • - - - 7208902090 80: Άλλα