Άλλα / Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ή μη ανοσολογικά προϊόντα ή λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα.

Deutsch 4 Français 3

  • - - 3002901000 80: Αίμα ανθρώπων
  • - - 3002903000 80: Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις
  • - - 3002905000 80 (2/3) : Καλλιέργειες μικροοργανισμών
  • - - 3002909000 80 (2/0) : Άλλα