Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4.

Deutsch 1

  • - - - 5209520011 10: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - 5209520011 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - 5209520019 80: Άλλα
  • - - - 5209520091 10: Άλλα
  • - - - - 5209520091 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - 5209520099 80: Άλλα