Από μολυβδούχο κρύσταλλο / Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018.

  • - - - 7013331100 10: Που γίνονται με το χέρι
  • - - - - 7013331100 80: Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα
  • - - - - 7013331900 80: Άλλα
  • - - - 7013339100 10: Που γίνονται με μηχανικά μέσα
  • - - - - 7013339100 80: Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα
  • - - - - 7013339900 80: Άλλα