Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη.

  • - - - 0207511000 80: Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82 %"
  • - - - 0207519000 80: Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75 %", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά