Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια.

Deutsch 41 English 8 Français 3 Nederlands 10 Polski 8 Svenska 9

Φάκελος αποθήκευσης εγγράφων(box file) κατασκευασμένος…

Φάκελος αποθήκευσης εγγράφων(box file) κατασκευασμένος από χαρτόνι, στο οποίο τοποθετούνται φύλλα χαρτιού.

Στο εσωτερικό μέρος υπάρχει διπλός μηχανισμός στερέωσης των φύλλων χαρτιού. Χρησιμοποιείται κυρίως στα γραφεία.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Κουτί κατασκευασμένο από χαρτόνι(box file)με…

Κουτί κατασκευασμένο από χαρτόνι(box file)με μεταλλικό μηχανισμό συγκράτησης και αποθήκευσης εγγράφων στο εσωτερικό μέρος.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Μεγάλο Box File κατασκευαασμένο από χαρτόνι,…

Μεγάλο Box File κατασκευαασμένο από χαρτόνι, στο οποίο τοποθετούνται φύλλα χαρτιού Α4. Στο εσωτερικό μέρος υπάρχει μηχανισμός στερέωσης των φύλλων χαρτιού.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ