Άλλες ράβδοι / Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες.

  • - - 7222305100 10: Σφυρηλατημένοι, που περιέχουν κατά βάρος
  • - - - 7222305100 80: 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
  • - - - 7222309100 80: Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
  • - - 7222309700 80 (2/0) : Άλλα